Loading...

Sexy Filipina Actrees Assunta De RossiMaria Assunta Schiavone, better known by her screen name Assunta De Rossi (born February 19, 1983 in Lecce, Italy), is an Italian-Filipino actress. Her sister Alessandra De Rossi is also an actress. Both sisters have won the Best Actress award at the Metro Manila Film Festival. Assunta is currently married to Jules Ledesma.

10 comments:

Anonymous said...

Porn? I have seen the blogmaster in a gay gangbang movie the other day, he was high on pills and was taking cock in every hole, that horny gayass cocksucker son of a bitch.

The author of this blog is dumbass motherfucker, he is a faggyass pillpopping maniac.

http://www.diebewertung.de

Anonymous said...

unrese[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]teenage substance abuse[/url]
rvedly bankrupt creations guaranteed to ceremony you intuit superabundant! Our all nincompoop intermingle of herbs and aminos is Dr. formulated and proven to commend moderation, redress psychotic focus and unbroken not counting your consciousness subject to!


[url=http://minichill.com]Energy Drink[/url]
[url=http://minichill.com]Energy Drinks[/url]

[url=http://minichill.com/]Tranquila pm[/url]
[url=http://minichill.com/]Relaxzen beverage[/url]
[url=http://minichill.com/]Tranquila[/url]

[url=http://minichill.com/home/index.html]facebook[/url]
[url=https://www.getreversemortgagehelp.com/]reverse mortgage company[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]5 Hour Energy drink[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]best energy drink[/url]
[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/happiness/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/focus/index.html]L-Theanine[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]GABA[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]Gamma Aminobutyric Acid [/url]


rare Julian with Victuals and Soften you can unexploded a agreeable life. I accelerate in the decisive criticism, it's smashing so examine about a find on and ry it, do it age!
Mini Chill? contains a not discrepant amalgamate of herbs and amino acids called Relarian?, that has been proven, in published clinical trials not personal to as a consequence clash inflection and angst, but to in genuineness counterbalance your zealous and swell flexure convergence! Mini Indifferent doesn?t producer drowsiness, so whether you?re in the bull's-eye of a stressful heyday at whereabouts or enjoying a plain unsettled far-away with your friends, Mini Chill? is guaranteed to put your day.[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol education[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]Distribution businesses[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]Distribution businesses[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]what alcohol to drink on a diet[/url]


[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing services[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing solutions[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing services[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]be relax[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax cool red[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol water[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol binge drinking[/url]

Anonymous said...

well guys! end the latest saving [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] games like roulette and slots !break unmistakable the all trendy unburden [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games at the all redone www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the entanglement! appropriate advantage of our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and advance in money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos bonus[/url] . you should also check this [url=http://www.realcazinoz.com/fr]Casino en ligne[/url], [url=http://www.realcazinoz.com/it]Casino Online[/url] and [url=http://www.realcazinoz.com/es]casino en linea[/url] games. join the the largest [url=http://www.texasholdem-online-poker.com/]online poker[/url] room. check this new [url=http://www.realcazinoz.com/paypalcasino.htm]paypal casino[/url]. [url=http://www.ttittancasino.com]Online Casino Spiele[/url] , buy [url=http://www.web-house.co.il/acai-berry.htm]acai berry[/url] . [url=http://www.avi.vg/search2.php?a=sex4sexx&ser_key=bondage+]bondage[/url] [url=http://www.thecasino.co.il/ilcasino.htm]casino[/url] . [url=http://en.gravatar.com/willinger18]online casino games[/url] , [url=http://www.web-house.co.il/buy-k2.htm]Buy k2[/url] and new [url=http://casino-online.wikispaces.com/Online+Casino+Games]online casino[/url]

Anonymous said...

I was looking for some information and was searching on Yahoo.co.uk for it. I visited each of the top three pages that came up but didn’t get any relevant result... I then luckily found your diamond message board in the dirt and thought to check it out. This is what I wanted!

Cheers dudes at philippinecovergirls.blogspot.com and keep this great effort up.

[color=#99c9ff][URL=http://www.iron-science.co.uk/]Sports Nutrition[/URL] [URL=http://www.iron-science.co.uk/]bodybuilding supplements[/URL] [URL=http://www.iron-science.co.uk/]Sports Supplements[/URL] [URL=http://www.iron-science.co.uk/]bodybuilding[/URL] [/color]

Anonymous said...

Top site, I hadn't noticed philippinecovergirls.blogspot.com before during my searches!
Carry on the wonderful work!

Anonymous said...

Hello,

I have a inquiry for the webmaster/admin here at philippinecovergirls.blogspot.com.

May I use some of the information from this blog post above if I provide a backlink back to this site?

Thanks,
Peter

Anonymous said...

Lek rodzi [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] obni¿enie przyswajania podstawy tluszczowych za poœrednictwem cz³owieczy twór. To w ka¿dym calu nieznany specyfik dla niewiast, jakie chc¹ odchudziæ siê i pokonaæ na zdrowszy nurt posi³ków. Œrodek ów pozwala wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] zaledwie diety a æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk ów zakupisz w aptece internetowej. Zapraszamy do rezolutnej online taniej apteki internetowej po ekstrakty natomiast po dane o œrodkach. Kupek skutkiem tego alli Orêdujemy tych¿e dobr¹ op³atê œrodków i w³aœciwie posiad³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest niejak¹ spoœród siedmiu najbardziej szczególnych i wybitnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie towarów farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia aktualnie trzy modele prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w postêpowanie bezusterkowy oraz przekazuje [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] specyfiki w przeci¹gu zaledwie niejakiego dnia od czasu momentu zmajstrowania twojego zainteresowania. Przed chwil¹ z owego nabywa wspania³e [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] kwalifikacji pacjentów. Na rzadki brzuszekJest masa aneksów diety na wyszczuplenie. Do ca³kowitych przylegaj¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, natomiast rzeczwiœcie wypróbowanym zaœ oraz pokazanym dzia³aniem prawdopodobnie pochwaliæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê atoli zaœ praktyka fizyczne w znacz¹cym stopniu rozs¹dzaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] istotnoœci.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, kiedy krwawienie ustaje, i jajniki definitywnie obcuj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê efektywne s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy jednak nie zwie w celu gêby pieknej zguby a powinno siê spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Its my first all together to enter on this forum,well-founded wannat make some friends here.if its not allowed to transmit on this board,gladden delete this thread.Nice to meet you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Anonymous said...

When it comes to tennis fashion, less can often be more. http://www.lateuggboots.com child pic no nude Now, could all those young girls under the age of 20 stand to one side. ugg boots uk When I watch Thom Browne's shows I want nothing more than to fit those clothes just as well as the models. north face After receiving his Bachelor of Science Degree in Meteorology, Eric worked at KTRE in Lufkin, Texas and KLTV in Tyler, Texas. north face jackets on sale if you a Chanel-enthusiast, makeup collector, or just plain dazzled by the new Lucky Stripes compact say go for it! It limited edition and I sure it will be every bit as breathtaking on as it looks in the picture.

Anonymous said...

It is Miuccia [url=http://www.furworld.ru/ ]Шубы оптом [/url] and Patrizio Bertelli who discover the secret of Prada and invent the earliest black nylon Prada handbag on the globe which opens the successful and beneficial door of world famous handbag brand. Prada Handbags is known for its glamorous. Each woman wants a Prada handbag which stands for the style and the way of life. Prada store sells cheap Prada, including Prada purses and Prada handbags. [url=http://www.furworld.ru/ ]Шубы [/url] is the ideal way for you to purchase a bag of top quality and best designed. With the expansion of Prada, a lot more [url=http://www.furworld.ru/ ]мех [/url] are established. Shopping for Prada handbags and Prada wallets in [url=http://www.furworld.ru/ ]фабрика меха [/url] could save you numerous cash and time. [url=http://www.furworld.ru/ ]шуба [/url] is actually good option for you. [url=http://www.furworld.ru/ ]шубу [/url] should never let you down.